Člani DRP Nova Gorica se usposabljamo, da bomo nudili pravočasno pomoč vsem, ki bodo našo pomoč potrebovali. Vodniki s psi se usposabljamo za interveniranje oz. reševanje ponesrečencev v ruševinah (potresi, zasutja), iskanje pogrešanih v naravi in iskanje ponesrečencev zasutih v snežnih plazovih-lavinah

Naše poslanstvo je reševanje človeških življenj, zato si želimo ustvariti učinkovito ekipo, ki bo v našem prostoru prepoznavna. V šolanje psov vlagamo veliko truda in znanja, poudariti pa je potrebno, da se usposabljamo prostovoljno in brezplačno.

Skladno s Sklepom o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito in reševanje in pomoč v MO Nova Gorica, št. 82-25/2003 smo člani DRP Nova Gorica določeni za opravljanje nalog:

- iskanja, reševanja in nudenja pomoči preživelim v ruševinah

- iskanja pogrešanih v naravnem okolju.

Naše Društvo reševalnih psov je tudi v sestavi Enote za hitre reševalne intervencije (HRI) pri Mestni občini Nova Gorica in glede na Dogovor o medsebojnem sodelovanju in pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami podpisanim med Mestno občino Nova Gorica in občinami Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Šempeter –Vrtojba in Ajdovščina smo dolžni posredovati tudi na območju teh občin.

Glede na poseben sporazum med mestnimi občinami Ljubljana, Maribor, Koper, Celje in Kranj pa je naša obveza, da v primeru masovnih nesreč posredujemo tudi na območju navedenih mestnih občin.

Osem naših članov je pripadnikov državne področne skupine Severna primorska za iskanje pogrešanih oseb in reševanje iz ruševin. Najpogostejše delo reševalca s psom je prav iskanje pogrešanih v naravi, saj se v povprečju v Sloveniji izven urbanih naselij vsako leto izgubi okoli 200 oseb, dva člana imata mednarodno licenco za posredovanje pri iskanju v ruševinah, en član pa je pripadnik državne enote za hitro posredovanje doma in v tujini MUSAR.

Delovanje v DRP zahteva neprestano usposabljanje. Večkrat na teden vadimo v gozdovih, starih ruševinah, gradbiščih, skladiščih, smetiščih..., 70 % treningov opravimo ponoči. Sodelujemo in prisotni smo tudi na vseh vajah reševalnih psov v Sloveniji, eden naših ciljev pa je tudi prepoznavnost, zato naše delo prikazujemo v šolah, otroških vrtcih, akcijah Civilne zaščite in na drugih prireditvah.